Rozwiązanie InventiImport ma za zadanie wspomagać proces importu danych ze źródeł zewnętrznych do systemu CRM.

Pozwala na elastyczny i bezpośredni import dowolnych danych z plików Excel. Projektowane rozwiązanie będzie miało formę dodatku do Microsoft Excel.

Oparcie o powszechnie znane i wykorzystywane narzędzie, jakim jest Excel, gwarantuje intuicyjność użytkowania Inventi Import.

Aktualnie rozwijamy narzędzie do docelowej funkcjonalności.