Inventi Timeline

Dobre decyzje biznesowe potrzebują świetnie przedstawionych danych

Inventi Timeline służy do zbiorczej wizualizacji osi czasu w ramach różnorodnych kategorii danych.
Funkcjonuje jako niezależne narzędzie prezentacji danych, ale może służyć również jako element wbudowany w pulpit nawigacyjny bądź dowolne miejsce (rekord kontaktu, szansę sprzedaży itp.) w ramach systemu CRM.

Kluczowe zalety rozwiązania:

  • Prezentacja elementów wg wybranego zakresu dat i rodzaju informacji
  • Wizualizacja danych dotyczących czasu pracy z podziałem na kategorie (np. spotkania zrealizowane przez pracowników)
  • Oznaczanie kolorami rodzajów wydarzeń dla maksymalizacji czytelności danych
  • Możliwość bezpośredniego linkowania informacji do odpowiednich rekordów w systemie CRM (np. kontaktu)
  • Możliwość wizualizacji osi czasu w różnych formach graficznych