Inventi Desk

Inventi Desk jest rozwiązaniem służącym do organizacji pracy i porządkowania informacji pochodzących z różnych źródeł oraz systemów. System wspiera automatyzację procesu obsługi klienta.

Narzędzie oferuje możliwość elastycznego dostosowania układu okien aplikacji, dzięki czemu pozwala na sprawną rejestrację przychodzącego zgłoszenia oraz precyzyjną lokalizację poszukiwanych danych, których może wymagać rozwiązanie sygnalizowanego przez klienta problemu.

Inventi Desk umożliwia:

  • obsługę wielu monitorów – okna można dowolnie rozłączać i umieszczać na osobnych ekranach, zachowując jednocześnie pełną komunikację i przepływ danych pomiędzy nimi;
  • wyświetlanie okien z wielu systemów zewnętrznych w jednej lokalizacji – integrując w jednym widoku okna z wielu systemów zewnętrznych, pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu podczas realizowania codziennych zadań;
  • automatyczne generowanie reakcji – wywoływanie okien/funkcjonalności w odpowiedzi na zdarzenie (np. połączenie przychodzące, zgłoszenie problemu/awarii).

Z wykorzystaniem Inventi Desk istnieje również możliwość stworzenia asystenta procesu obsługi klienta, który automatycznie sugeruje kolejne działanie (tzw. Next Best Action). Rozwiązanie to bazuje na historii kontaktu z klientem, jak również w oparciu o przebieg bieżącej interakcji, prowadząc konsultanta za rękę przez optymalny proces rejestracji i rozwiązania zgłoszenia oraz skracając niezbędny czas

Rozwiązanie może współpracować z innymi biznesowymi rozwiązaniami IT wykorzystywanymi w firmie, np. systemami klasy CRM, ERP, EOP, wysyłając komunikaty, pobierając dane, wyświetlając okna pochodzące z tych źródeł.