Inventi SFA For Dynamics

Inventi SFA gwarantuje sprawniejszą pracę handlowców w terenie, wyposażając ich w komplet informacji, funkcjonalne narzędzie realizacji codziennych obowiązków, ułatwiając ich menedżerom skuteczne zarządzanie procesem handlowym.

Rozwiązanie jest oparte o system klasy CRM, Microsoft Dynamics 365, dzięki czemu korzysta z dostępu do pełnych danych o klientach, procesach oraz zdarzeniach.

Wartością dodaną narzędzia jest zestaw funkcjonalności profilowanych dla przedstawicieli terenowych, maksymalizując ergonomię ich codziennej pracy. Pozwala na optymalizację procesu delegowania, jak i realizacji planu spotkań sprzedażowych.

Na potrzeby sprzedaży w terenie

Pełen zestaw informacji dostępny stale i na dowolnym urządzeniu, po zalogowaniu do systemu, zapewnia pracownikowi komplet informacji niezbędnych do skutecznego działania. Możliwości systemu zaprojektowane są z myślą o maksymalnej funkcjonalności dla użytkownika oraz ergonomii codziennej pracy.

Pozwala na optymalizację procesu delegowania, jak i realizacji planu spotkań sprzedażowych.

Rozwiązanie posiada moduły:

Dla Handlowca:
 1. Plan wizyt
  • Możliwość utworzenia lub widok wyznaczonego planu dnia/tygodnia
  • Widok spotkań na mapie wg lokalizacji, zgodnie z kolejnością
 2. Kreator wizyty
  • Realizacja zadań wymaganych oraz opcjonalnych (ankiety, badanie stanów mag., prezentacja oferty, podpisanie umowy itp.)
  • Definiowana lista zadań ze względu na specyfikę klienta
  • Możliwość wprowadzania sugestii (cross-sell/up-sell)
 3. Kreator oferty
  • Możliwość przygotowania i dostosowania oferty bezpośrednio podczas spotkania z klientem
Dla Menedżera:
 1. Zarządzanie zespołem sprzedaży w terenie
  • Kształtowanie standardu pracy przedstawicieli terenowych – narzędzie tworzenia szablonów ankiet, planu wizyty, zadań wymaganych i opcjonalnych
  • Wyznaczanie zakresów terytorialnych pracy sprzedawców, jak również ich wizualizacja
  • Dashboardy menedżerskie z kompletem informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym
  • Pełny widok raportów pochodzących z CRM oraz innych źródeł danych
 2. Monitorowanie i egzekwowanie efektów
  • Monitorowanie realizacji wyznaczonych planów spotkań
  • Zarządzanie celami sprzedażowymi, weryfikacja realizacji celów
Kluczowe zalety Inventi SFA for Dynamics:
 • Oszczędność czasu dla handlowców dzięki dostępowi do pełni informacji
 • Skuteczne zarządzanie zespołem sprzedażowym przy minimalnym nakładzie czasu
 • Monitorowanie i egzekwowanie realizacji celów w czasie rzeczywistym
 • Maksymalizacja możliwości wsparcia sprzedaży systemu klasy CRM
 • Usprawnienie funkcjonowania działu handlowego i maksymalizacja zysków.