New Experience For Dynamics

New Experience for Dynamics

New Experience for Dynamics jest rozwiązaniem, które zapewnia nowe możliwości prezentacji, edycji danych oraz interakcji użytkownika z systemem Dynamics. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, w pełni personalizowanych kontrolek, narzędzie pozwala na przedstawienie zgromadzonych informacji w maksymalnie przystępnej formie wizualnej, np. w postaci drzewek, osi czasu, zakładek, tagów, list, dialogów, kreatorów i wielu innych. NEFD sprawia, że praca nawet z największym wolumenem danych w systemie Dynamics staje się przejrzysta i sprawna, a przed użytkownikiem roztacza się o wiele większa paleta możliwości i doświadczeń.

Integracja danych z wielu źródeł

Interfejs rozwiązania może być osadzony wewnątrz systemu Dynamics lub w osobnym oknie, jako narzędzie uzupełniające funkcjonalności rozwiązania podstawowego. Dodatkowo NEFD pozwala na integrację z rozwiązaniami zewnętrznymi w celu prezentacji/aktualizacji danych bez potrzeby importowania ich do bazy Dynamics. Tego typu wartość ma zastosowanie w wielu obszarach, np. w widoku 360° na klienta. Pełny obraz klienta może zostać umieszczony w systemie Dynamics, jednocześnie czerpiąc dane z innych źródeł, takich jak wysoko-wolumenowe tabele przetwarzane np. po stronie hurtowni lub po stronie systemu klasy ERP.

Pełna personalizacja i optymalne user experience

W zależności od potrzeb, każdy użytkownik NEFD może ustalić ilość opcji widocznych w swoim panelu CRM, ograniczając widok tylko do tych funkcjonalności, z których realnie korzysta, pozbywając się nadmiaru pól i informacji. Możliwość pełnej personalizacji własnego panelu zarządzania ogranicza czas zaznajamiania się z systemem do minimum, jak również usprawnia codzienną realizację zadań, maksymalizując doświadczenie użytkownika.

Portale i aplikacje dla klientów

Interfejs NEFD może być wykorzystany do tworzenia portali zewnętrznych, np. typu Self-Service lub B2B, czyli narzędzi przekazywanych klientom do bezpośredniego użytkowania. Interfejs New Experience for Dynamics może również służyć do budowy aplikacji desktopowych, funkcjonalnych np. w obszarze marketingu.

Współpraca z każdą wersją Dynamics

Rozwiązanie współpracuje z systemami Dynamics w wielu wersjach (od CRM 4.0 do wersji Dynamics 365), co umożliwia odświeżenie, personalizację i rozbudowę każdej wykorzystywanej wersji systemu Dynamics. W przypadku systemów już funkcjonujących w firmie, wdrożenie New Experience for Dynamics nie wymaga ponownej instalacji ani modyfikacji systemu, zwiększa jednak gamę możliwości użytkownika, opierając się na natywnych funkcjonalnościach systemu Dynamics (Struktura, Workflow, Plugin).

Zalety rozwiązania New Experience for Dynamics:

  • Współpraca z systemem systemami klasy CRM od Microsoft w dowolnej wersji (Dynamics CRM, Dynamics 365),
  • Możliwość generowania interfejsu użytkownika w oparciu o strukturę danych oraz metadanych formularzy, bez konieczności dodatkowego programowania,
  • Pełna personalizacja panelu użytkownika (interfejs dostosowany bezpośrednio do potrzeb klienta, bez nadmiaru zbędnych opcji),
  • Zachowanie odporności na zmiany interfejsu użytkownika rozwiązania bazowego wymuszane kolejnymi aktualizacjami systemu,
  • Możliwość jednoczesnej instalacji kilku wersji z różnym wyglądem, współpracujących z jednym serwerem CRM,
  • Jednoczesna integracja danych z wielu zewnętrznych źródeł, np. baz SQL,
  • Możliwość wyświetlania danych z systemów zewnętrznych, w jednolitym layoucie, bez potrzeby pełnej integracji,
  • Stały rozwój funkcjonalności dostępnych w ramach narzędzia (mechanizm kreatorów, nowe kontrolki itp.)