Morpheus

Morpheus jest wszechstronną platformą programistyczną, która pozwala na szybkie tworzenie aplikacji biznesowych.

Wydajny silnik rozwiązania w połączeniu z jego plastycznym charakterem sprawia, że na podstawie Morpheus można stworzyć nawet najbardziej złożone narzędzia.

Nazwa produktu wywodzi się od angielskiego słowa „morph”, czyli 'morfować’, 'morfujący’, co wprost odzwierciedla filozofię rozwiązania.

Plastyczne rozwiązanie dla różnorodnych potrzeb

Morpheus wspiera proces tworzenia aplikacji biznesowych, w zależności od potrzeb:

 • Rolę serwerową (back end)
  • Jako adapter do systemów zewnętrznych typu CRM, SP, SQL,
  • W postaci warstwy aplikacji (strukturalna definicja aplikacji, wyzwalacze, obsługa operacji odczytu i zapisu),
  • W formie interfejsu programowania aplikacji (API).
 • Rolę interfejsową (front end)
  • W formie zestawu kontrolek wizualnych,
  • Jako prezentacja interfejsu,
  • W charakterze walidacji.

Morpheus może być zainstalowany:

 • In-house, jako aplikacja oparta na własnych serwerach klienta,
 • Online, jako platforma eksploatująca funkcjonalności Microsoft Azure,
 • Embedded, czyli osadzony w innym rozwiązaniu.

Morfeusz może również współpracować z dowolnymi rozwiązaniami zewnętrznymi, jak:

 • Systemy klasy CRM, ERP, EOD,
 • Hurtownie danych,
 • Pakiet Microsoft Office.