New Experience For Dynamics

New Experience for Dynamics

New Experience for Dynamics New Experience for Dynamics jest rozwiązaniem, które zapewnia nowe możliwości prezentacji, edycji danych oraz interakcji użytkownika z…

Inventi SFA For Dynamics

Inventi SFA for Dynamics

Inventi SFA gwarantuje sprawniejszą pracę handlowców w terenie, wyposażając ich w komplet informacji, funkcjonalne narzędzie realizacji codziennych obowiązków, ułatwiając ich…

Inventi Search

Rozwiązanie Inventi Search ma za zadanie wspomagać użytkownika w procesie wyszukiwania danych w systemie CRM. Aktualnie Inventi Search jest w…

Inventi Import

Rozwiązanie InventiImport ma za zadanie wspomagać proces importu danych ze źródeł zewnętrznych do systemu CRM. Pozwala na elastyczny i bezpośredni import…

Inventi Dashboard

Inventi Dashboard możesz stworzyć wg własnych potrzeb. Pozwala na ułożenie najważniejszych elementów pracy w dogodnej formie.

Inventi Grid

Inventi Grid jest narzędziem do przejrzystej wizualizacji graficznej dużego wolumenu danych tabelarycznych, bez konieczności importowania ich do systemu, lub skorzystać z informacji…

Inventi Map

Inventi Map

Inventi Map jest narzędziem wizualizującym dane na mapie. Przykłady zastosowania: Zaplanowane spotkania Moi klienci Trasy dojazdu Obszary terytorialne Klastrowanie punktów spotkań Do…

Inventi Timeline

Inventi Timeline

Dobre decyzje biznesowe potrzebują świetnie przedstawionych danych Inventi Timeline służy do zbiorczej wizualizacji osi czasu w ramach różnorodnych kategorii danych. Funkcjonuje…

Inventi Calendar

Inventi Calendar

Czas to pieniądz - zarządzaj nim sprawnie i przejrzyście Inventi Calendar jest stworzony do elastycznego zarządzania czasem z wykorzystaniem elementów…